Termeni si Conditii

Introducere

Bine ați venit la Termenii și condițiile Gepenco.com. Următorii termeni și condiții guvernează utilizarea tuturor site-ului Gepenco și a întregului conținut, servicii și produse disponibile pe sau prin intermediul site-ului web. Site-ul web este deținut și operat de Neagoe C. Marius Sorin P.F.A. Site-ul este oferit sub rezerva acceptării fără modificări a tuturor termenilor și condițiilor cuprinse în acest document și a tuturor celorlalte reguli de funcționare, politici (inclusiv, fără limitare, politica de confidențialitate a lui Gepenco) și proceduri care pot fi publicate periodic pe acest site Gepenco (în mod colectiv, acordul).
Citiți cu atenție acest Acord înainte de a accesa sau utiliza site-ul. Prin accesarea sau utilizarea oricărei părți a site-ului web, sunteți de acord să deveniți obligați să respectați termenii și condițiile acestui acord. Dacă nu sunteți de acord cu toți termenii și condițiile acestui acord, este posibil să nu accesați site-ul sau să utilizați niciun serviciu. Dacă acești termeni și condiții sunt considerați o ofertă de către Gepenco, acceptarea se limitează în mod expres la acești termeni. Site-ul Web este disponibil numai persoanelor care au cel puțin 18 ani.
1. Contul și site-ul dvs. Gepenco. Dacă creați un cont pe site-ul Web, sunteți responsabil pentru păstrarea securității contului și a conținutului acestuia și sunteți pe deplin responsabil pentru toate activitățile care apar în cadrul contului și orice alte acțiuni întreprinse în legătură cu site-ul Web. Nu trebuie să descrieți sau să alocați conținut în contul dvs. într-o manieră înșelătoare sau ilegală, inclusiv într-o manieră destinată să tranzacționați numele sau reputația altora, iar Gepenco poate schimba sau elimina orice descriere sau cuvânt cheie pe care le consideră inadecvate sau ilegale sau altfel probabil să provoace răspunderea Gepenco. Trebuie să informați imediat Gepenco despre orice utilizare neautorizată a contului dvs. sau despre orice alte încălcări ale securității. Gepenco nu va fi răspunzător pentru niciun fel de acte sau omisiuni de către dvs., inclusiv orice daune de orice natură cauzate ca urmare a unor astfel de acte sau omisiuni.
2. Responsabilitatea contribuitorilor. Dacă utilizați un cont, faceți comentarii pe un post, postați materiale pe site, postați link-uri pe site-ul web sau faceți altfel (sau permiteți orice terță parte să facă) materialul disponibil prin intermediul site-ului (orice material, conținut) Sunteți în întregime responsabili pentru conținutul și orice prejudiciu care rezultă din acel conținut. Acesta este cazul, indiferent dacă conținutul în cauză constituie text sau grafică. Prin punerea la dispoziție a conținutului, reprezintă și garantați că:
• descărcarea, copierea și utilizarea conținutului nu va aduce atingere drepturilor de proprietate, inclusiv, dar fără a se limita la drepturile de autor, brevet, mărci comerciale sau secrete comerciale ale oricărei terțe părți;
• dacă angajatorul dvs. are dreptul la proprietatea intelectuală pe care o creați, (i) ați primit (i) permisiunea angajatorului dvs. de a posta sau de a pune la dispoziție conținutul, inclusiv, dar fără a se limita la, orice software sau (ii) la toate drepturile din sau în Conținut;
• ați respectat pe deplin licențele unor terțe părți referitoare la conținut și ați făcut toate lucrurile necesare pentru a trece cu succes către utilizatorii finali orice termeni necesari;
• conținutul nu conține și nu instalează niciun fel de viruși, viermi, programe malware, cai troieni sau alte tipuri de conținut dăunător sau distructiv;
• Conținutul nu este spam, nu este generat la mașină sau la întâmplare și nu conține conținut comercial neetic sau nedorit, destinat să direcționeze trafic către site-uri terțe sau să sporească clasamentul site-urilor terților sau să continue actele ilegale cum ar fi phishingul) sau să inducă în eroare destinatarii în ceea ce privește sursa materialului (cum ar fi falsificarea);
• Conținutul nu este obscen, calomnios sau defăimător, provocator de ură, rasial sau etnic și nu încalcă drepturile de confidențialitate sau publicitate ale niciunei terțe părți;
• contul dvs. nu este anunțat prin mesaje electronice nedorite, cum ar fi linkuri de spam pe grupuri de știri, liste de e-mailuri, alte bloguri și site-uri web și metode de promovare nesolicitate similare;
• contul dvs. nu este denumit într-un mod care să inducă în eroare cititorii dvs. să creadă că sunteți o altă persoană sau companie. De exemplu, adresa URL sau numele contului dvs. nu este numele unei alte persoane decât dvs. sau a companiei în afară de dvs.; și
• aveți, în cazul conținutului care include codul computerului, o categorie precisă și / sau descrisă tipul, natura, utilizările și efectele materialelor, dacă acestea sunt solicitate de către Gepenco sau altfel.
Gepenco își rezervă dreptul de a șterge orice post (sau conținut creat pe Gepenco, de exemplu, comentarii, mesaje, avatare etc.) din orice motiv.
Gepenco își rezervă dreptul de a interzice orice membru sau site web să utilizeze serviciul pentru orice motiv.
Prin încărcarea sfaturilor dvs. la Gepenco îi acordați permisiunea Gepenco de a utiliza sau distribui sfaturile dvs. pe Gepenco.com.
Toate sfaturile încărcate sunt protejate de drepturi de autor ©, respectivii proprietari.
Dacă ștergeți conținut, Gepenco va depune eforturi rezonabile pentru al elimina de pe site, dar recunoașteți faptul că cache-ul sau referințele la conținut nu pot fi imediat indisponibile.
Fără a limita oricare dintre aceste reprezentări sau garanții, Gepenco are dreptul (dar nu obligația) de a, la discreția Gepenco lui (i) să refuze sau să elimine orice conținut care, în opinia rezonabilă a Gepenco lui, încalcă orice politică Gepenco sau este în orice mod dăunător sau (ii) să întrerupeți sau să refuzați accesul și utilizarea site-ului către orice persoană fizică sau juridică, din orice motiv, la discreția exclusivă a Gepenco. Gepenco nu va avea nici o obligație de a rambursa sumele plătite anterior.
3. Responsabilitatea vizitatorilor site-ului. Gepenco nu a examinat și nu poate examina toate materialele postate pe site și, prin urmare, nu poate fi responsabil pentru conținutul, utilizarea sau efectele materialelor respective. Prin operarea site-ului web, Gepenco nu reprezintă sau implică faptul că acceptă materialele postate sau că consideră că acest material este corect, util sau nu. Sunteți responsabil pentru luarea măsurilor de precauție necesare pentru a vă proteja pe dumneavoastră și sistemele de calculatoare de viruși, viermi, cai troieni și alte tipuri de conținut dăunător sau distructiv. Site-ul Web poate conține conținut care este ofensator, indecent sau în alt fel inacceptabil, precum și conținut care conține inexactități tehnice, greșeli tipografice și alte erori. Site-ul poate conține, de asemenea, materiale care încalcă drepturile de confidențialitate sau publicitate, sau care încalcă proprietatea intelectuală și alte drepturi de proprietate ale unor terțe părți, sau descărcarea, copierea sau utilizarea care se supune unor termeni și condiții suplimentare, a declarat sau unstated. Gepenco își declină orice responsabilitate pentru orice prejudiciu cauzat de utilizarea de către vizitatori a site-ului sau de orice descărcare de către acei vizitatori a conținutului postat acolo.
4. Conținut publicat pe alte site-uri Web. Nu am examinat și nu putem examina toate materialele, inclusiv software-ul de calculator, puse la dispoziție prin intermediul site-urilor web și al paginilor web la care se leagă Gepenco și care se leagă de Gepenco. Gepenco nu are niciun control asupra acelor site-uri și pagini web non-Gepenco și nu este responsabil pentru conținutul sau utilizarea lor.
Prin conectarea la un site web sau la o pagină web non-Gepenco, Gepenco nu reprezintă sau implică faptul că acceptă un astfel de site web sau o pagină web. Sunteți responsabil pentru luarea măsurilor de precauție necesare pentru a vă proteja pe dumneavoastră și sistemele de calculatoare de viruși, viermi, cai troieni și alte tipuri de conținut dăunător sau distructiv. Gepenco își declină orice responsabilitate pentru orice prejudiciu cauzat de utilizarea de către dvs. a site-urilor web și a paginilor web non-Gepenco.
5. Proprietatea intelectuală. Prezentul acord nu transferă de la Gepenco către dvs. nicio proprietate intelectuală Gepenco sau a unei terțe părți, iar dreptul, titlul și interesul în și la această proprietate vor rămâne (între părți) numai cu Gepenco. Gepenco, sigla Gepenco și toate celelalte mărci comerciale, mărci de servicii, grafice și logo-uri folosite în legătură cu Gepenco sau pe site-ul Web sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale licențiatorilor Gepenco sau Gepencos. Alte mărci comerciale, mărci de servicii, grafice și logo-uri folosite în legătură cu site-ul Web pot fi mărcile comerciale ale altor terțe părți. Utilizarea de către dvs. a site-ului nu vă acordă nici un drept sau o licență de a reproduce sau de a folosi în alt mod orice mărci comerciale Gepenco sau terțe părți.
6. Modificări. Gepenco își rezervă dreptul, la propria discreție, de a modifica sau de a înlocui orice parte a acestui Acord. Este responsabilitatea dvs. să verificați periodic acest acord pentru modificări. Utilizarea continuă sau accesarea site-ului în urma postării oricărei modificări a prezentului acord constituie acceptarea acestor modificări. Gepenco poate, de asemenea, să ofere noi servicii și / sau caracteristici prin intermediul site-ului (inclusiv, lansarea de noi instrumente și resurse). Aceste caracteristici și / sau servicii noi sunt supuse termenilor și condițiilor din prezentul acord.
7. Rezilierea. Gepenco vă poate înceta accesul în orice moment sau în orice parte a site-ului Web, în orice moment, cu sau fără cauză, cu sau fără notificare, cu efect imediat. Dacă doriți să reziliați acest Acord sau contul dvs. Gepenco (dacă aveți unul), puteți întrerupe pur și simplu utilizarea site-ului. În ciuda celor de mai sus, dacă aveți un cont de servicii VIP, un astfel de cont poate fi reziliat de Gepenco numai dacă vă încălcați în mod semnificativ acest acord și nu remediați această încălcare în termen de treizeci (30) de zile de la notificarea dvs. de la Gepencos; cu condiția ca Gepenco să poată rezilia imediat site-ul ca parte a unei închideri generale a serviciului nostru. Toate prevederile prezentului Acord care, prin natura lor, ar trebui să supraviețuiască încetării vor continua să rezilieze, inclusiv, fără limitare, dispozițiile privind proprietatea, garanțiile de despăgubire, indemnizațiile și limitările răspunderii.
8. Renunțarea la garanții. Site-ul este furnizat „ca atare”. Gepenco și furnizorii și licențiatorii acesteia declină prin prezenta toate garanțiile de orice fel, exprese sau implicite, incluzând, fără limitare, garanțiile de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop și non-încălcare. Nici Gepenco, nici furnizorii săi și furnizorii de licențe nu garantează că Website-ul va fi fără erori sau că accesul la acesta va fi continuu sau neîntrerupt. Înțelegeți că obțineți conținut sau servicii prin intermediul site-ului, la discreția dvs. și la risc. Gepenco.com și / sau orice entitate asociată cu aceasta nu este responsabilă pentru orice fel de pierderi. Este responsabilitatea dvs. cum folosiți informațiile prezentate pe Gepenco.com.
9. Limitarea răspunderii. În niciun caz, Gepenco, furnizorii sau furnizorii săi de licență nu vor fi responsabili în legătură cu niciun obiect al prezentului acord în temeiul unui contract, neglijență, răspundere strictă sau altă teorie legală sau echitabilă pentru: (i) orice daune speciale, incidentale sau consecvente; (ii) costul achiziției sau al produselor sau serviciilor substitutive; (iii) pentru întreruperea utilizării sau pierderea sau coruperea datelor; sau (iv) pentru orice sumă care depășește taxele plătite de dvs. către Gepenco în temeiul prezentului acord pe parcursul perioadei de douăsprezece (12) luni anterioare cauzei acțiunii. Gepenco nu-și asumă nicio răspundere pentru orice nereușită sau întârziere datorată unor chestiuni care nu sunt controlate în mod rezonabil. Cele menționate anterior nu se aplică în măsura interzisă de legea aplicabilă.
10. Reprezentare generală și garanție. Reprezentați și garantați că (i) utilizarea de către dvs. a site-ului va fi în strictă conformitate cu politica de confidențialitate Gepenco, cu prezentul acord și cu toate legile și reglementările aplicabile (inclusiv, fără a se limita la legile sau reglementările locale din țara, sau altă zonă guvernamentală, privind comportamentul online și conținutul acceptabil și includerea tuturor legilor aplicabile privind transmiterea datelor tehnice exportate din Statele Unite sau țara în care aveți reședința) și (ii) utilizarea de către dvs. a site-ului nu va aduce atingere sau deturnarea drepturilor de proprietate intelectuală ale oricărei terțe părți.
11. Despăgubiri. Sunteți de acord să despăgubiți și să păstrați inofensivul Gepenco, contractorii săi și licențiați, precum și directorii, ofițerii, angajații și agenții acestora din partea și împotriva oricăror pretenții și cheltuieli, inclusiv taxe de avocatură, generate de utilizarea de către dvs. a site-ului, inclusiv dar nu se limitează la încălcarea prezentului acord.
12. Diverse. Prezentul Acord constituie întregul acord între Gepenco și dvs. referitor la obiectul prezentului acord și poate fi modificat numai printr-un amendament scris semnat de un director autorizat al Gepenco sau prin publicarea de către Gepenco a unei versiuni revizuite. Cu excepția cazului în care legea aplicabilă prevede altfel, prezentul acord, orice acces sau utilizare a site-ului va fi guvernat de legile statului Romania.
13. Siguranță. Facem tot posibilul pentru ca Gepenco.com să rămână un mediu sigur, dar nu putem garanta acest lucru. Avem nevoie de ajutorul dvs. pentru a menține siguranța pe Gepenco.com, iar acest lucru presupune următoarele angajamente din partea dvs.:
1. Nu veți posta anunțuri comerciale neautorizate (cum ar fi mesaje spam) pe Gepenco.com.
2. Nu veți colecta conținut sau informații ale utilizatorilor folosind mijloace automatizate și nu veți accesa Gepenco.com în niciun alt mod folosind mijloace automatizate (cum ar fi programele bot de colectare, roboții sau programele de tip „spider” sau „scraper”), fără acordul nostru.
3. Nu veți desfășura activități ilegale de marketing multi-level pe Gepenco.com, cum ar fi schemele piramidale.
4. Nu veți încărca viruși sau alte componente de cod rău-intenționate.
5. Nu veți solicita informații de conectare și nu veți accesa conturi care aparțin altor persoane.
6. Nu veți agresa, nu veți intimida și nu veți hărțui niciun utilizator.
7. Nu veți posta conținut care: reprezintă limbaj care incită la ură, este amenințător sau pornografic; incită la acte de violență sau conține nuditate sau imagini cu caracter violent explicit sau nejustificat.

8. Nu veți utiliza Gepenco.com pentru acțiuni ilegale, înșelătoare, rău-intenționate sau discriminatorii.
9. Nu veți întreprinde nicio acțiune care ar putea dezactiva, supraîncărca sau afecta funcționarea corespunzătoare a Gepenco.com sau interfața Gepenco.com, cum ar fi atacurile de refuz al serviciului (DOS, DDOS) sau amestecul în redarea paginilor sau a altor funcționalități Gepenco.com.
10. Nu veți facilita și nu veți încuraja încălcarea prezentei Declarații sau a politicilor noastre.

Acest document a fost redactat in limba engleza. Acesta este o traducere a acelui document si nu putem asigura 100% calitatea traducerii. Ca referinta se va lua documentul in limba engleza.